May đồng phục ở KCN Nhơn Trạch 2 – may đồng phục công ty Wooden Stories

May Đồng Phục ở KCN Nhơn Trạch 2

Công ty Wooden Stories ở KCN Nhơn Trạch 2 có 100% vốn đầu tư Nước Ngoài. Chuyên ngành sản xuất bàn ghế đồ gỗ và Sofa bọc nệm may da vải.