May đồng phục ở khu công nghiệp Amata – may đồng phục công ty STARPRINT VIỆT NAM

Khu Công nghiệp Amata

Được thành lập từ 1962 tại Thái Lan, đến năm 2001, Starprint chính thức đặt chân đến Việt Nam, hoạt động ở lĩnh vực in ấn. Sau gần 20 năm phát triển, Starprint Vietnam đã trở thành một trong những đối tác in ấn đáng tin cậy ở khu vực Đông Nam Á.