Công ty TNHH Y.K.VINA là công ty 100% vốn đầu tư hàn quốc, chuyên gia công sản xuất các loại hạt có dầu và sản xuất dầu mè các loại Công ty TNHH Y.K.VINA là công ty 100% vốn đầu tư hàn quốc, chuyên gia công sản xuất các loại hạt có dầu và sản xuất dầu mè các loại.

May đồng phục đồng nai đã được công ty YK VINA lựa chọn làm đối tác cung cấp đồng phục cho công ty tại khu công nghiệp Giang Điền.

Các loại đồng phục của công ty YK Vina bao gồm

+ Bộ quần áo công nhân

+ Bộ quần áo trưởng ca

+ Bộ quần áo chuyên gia

+ Nón dành cho công nhân

+ nón dành cho chuyên gia